Eil. Nr.

Pedagogo vardas, pavardė

Pareigybė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Elektroninio  pašto adresas

1.

ELEONORA AMBROZIENĖ

Logopedė

Aukštasis

Logopedė metodininkė

nora.ambroziene@gmail.com

2.

LIJANA NEVERAUSKIENĖ

Muzikos mokytoja

Aukštesnysis

 

lijanan@gmail.com

3

KRISTINA BUBELIENĖ

Socialinė pedagogė

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

k_bubeliene@yahoo.com

4.

AIVA ŽVIRBLIENĖ

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aukštasis neuniversitetinis Auklėtoja metodininkė aivadik@inbox.lt

5.

DALIA DAMBRAUSKIENĖ

Auklėtoja

Aukštasis neuniversitetinis

Auklėtoja metodininkė

daliasulc@yahoo.com

6.

INGA ERIKA DANAUSKIENĖ

Logopedė

Aukštasis

Logopedė metodininkė

inga.erika@yahoo.com

7.

JANĖ JAKUBAVIČIENĖ

Auklėtoja

Aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

332janina@gmail.com

8.

STANISLAVA KARPIENĖ

Auklėtoja

Aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

 

9

VILMA KLEVECKIENĖ

Auklėtoja

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

mieldutia@gmail.com

10.

AUŠRA LAGUNAVIČIENĖ

Auklėtoja

Aukštasis neuniversitetinis

Auklėtoja metodininkė

 

11.

REGINA LIUTKEVIČIENĖ

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Aukštasis

Auklėtoja metodininkė

 

12.

GEDIMINAS MAŽEIKA

Neformaliojo ugdymo mokytojas (Kūno kultūros mokytoja)

Aukštasis

 -

maze22lt@yahoo.com

13.

REDA ŽUKAUSKAITĖ

Auklėtoja Aukštasis neuniversitetinis Auklėtoja metodininkė redazuk@gmail.com

14.

LAIMA MOTIEJŪNIENĖ

Auklėtoja

Aukštesnysis

Auklėtoja metodininkė

pumyte0@gmail.com

15.

AUDRONĖ REKAŠIENĖ

Auklėtoja

Aukštasis

Auklėtoja metodininkė

 

16.

VIRGINIJA ŠALČIENĖ

Auklėtoja

Aukštasis neuniversitetinis

Auklėtoja metodininkė

 

17.

JANINA ŠYVOKIENĖ

Auklėtoja

Aukštasis neuniversitetinis

Auklėtoja metodininkė

janinasyvok@yahoo.com

18.

JURGITA STIRBIENĖ

Auklėtoja

Aukštasis neuniversitetinis

Vyresnioji auklėtoja

 

19.

VILIJA ŠVAŽIENĖ

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

vilija.svaziene@gmail.com

20.

JOANA TĖVELYTĖ

Meninio ugdymo pedagogas

Aukštasis

Ekspertė (dailė)

joanatevelyte@gmail.com

21.

AUDRONĖ UTKAITĖ

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Aukštasis

Auklėtoja metodininkė

audrone.utkaite@gmail.com

22.

GENOVAITĖ VALEIKIENĖ

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Aukštesnysis

Auklėtoja metodininkė

vgenovaite@yahoo.com

23.

VIOLETA VILDŽIŪNIENĖ

Auklėtoja

Aukštasis

Auklėtoja metodininkė