Naujienos

Bendros žinios apie įstaigą

Struktūra ir kontaktai

Teisės aktai

Veikla

Paslaugos

Įstaigos bendruomenės tradicijos

Klausimai

Nuorodos

Žodinė paieška

Patyčių dėžutė

Versija neįgaliesiems


 

  

 

 

 

 

  

 SKAMBINK 

TELEFONO NUMERIU

116 /111

 

 

 

Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Vaivorykštė“  

 

 

Adresas: Geležinio Vilko g. 9, Kaunas LT-49274
Elektroninio pašto adresas: darzelis@vaivorykste.kaunas.lm.lt
Internetinės svetainės adresas: www.vaivorykste.kaunas.lm.lt
Telefonas: +370 37 313684
Telefonas ir faksas: +370 37 313603
Įstaigos tipas: Ikimokyklinio ugdymo mokykla
Įstaigos teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191641433
Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
Veiklos sritis: Švietimas
Biudžeto lėšų sąskaita: LT91 4010 0425 0006 0060
AB DNB bankas

Paramos gavėjo sąskaita:

 

 

 

LT09 4010 0425 0008 0354  
Luminor bank AS

 

 

 

MISIJA

 • Teikti kokybišką  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus (1.5 – 6 m.) vaikų ugdymą, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką.
 • Siekti mokymo(si), tobulėjimo, žaidimo dermės. Darniai, atsakingai, pagarbiai su atida, solidariai dirbti komandoje.
 • Ugdyti intelektualią, laisvą, kūrybingą, emociškai raštingą asmenybę.
 • Kurti šiuolaikišką fizinę, socialinę, psichosocialinę, saugią edukacinę ugdymo(si) aplinką.
 • Puoselėti vaikų – tėvų – pedagogų, socialinių partnerių bendrystę.

 

VIZIJA Gerbiame vaiko unikalumą, laisvę ir šiuolaikiškumą.

 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 • Šiuolaikiškas vaikas – smalsus, turintis moralines vertybes, emocinį raštingumą, gyvenimiškus gebėjimo įgūdžius.
 • Kūrybiškas vaikas – atviras naujai patirčiai, savarankiškas, lankstus, dinamiškas, originalus.
 • Unikalus – pasitikintis savimi, turintis individualius gebėjimus ir galintis juos realizuoti.
 • Laisvas vaikas – turintis tikslą, galintis laisvai rinktis, samprotaujantis, priimantis sprendimus, kuriantis savo asmenybę ir savo pasaulį.           

 

TRUMPA ĮSTAIGOS ISTORIJA

Kauno miesto Liaudies Deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1979 m. gruodžio 4 d. potvarkiu Nr. 493 įsteigtas Kauno 40-asis lopšelis-darželis. Kauno miesto tarybos 1992 m. gegužės 22 d. potvarkiu Nr. 406 40-ajam vaikų lopšeliui-darželiui suteiktas Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ pavadinimas. Nuo 2018 rugpjūčio 9 d. Kauno lopšelis-darželis ,,Vaivorykštė".

 

MŪSŲ STIPRYBĖS:

 • Kompetentinga, stipri pedagogų/specialistų/vadovų  komanda.
 • Įstaigos tradicijos.
 • Įstaiga pripažinta „Sveikatos stiprinančią mokykla“. Užtikrintas sveikos mitybos procesas.
 • Tarptautinių ir respublikinių projektų organizatoriai ir dalyviai. 
 • Tėvai – aktyvūs įstaigos bendruomenės nariai.
 • Savanorystė ugdymo(si) procese. Išplėtoti ryšiai su socialiniais partneriais. 
 • Tenkinant tėvų poreikius, įkurtos dvi lopšelio grupės išsaugotos darbuotojų darbo vietos.
 • Vykdomos meno terapijos veiklos, įtraukiant visus įstaigos vaikus ir šeimą.
 • Įgyvendinami įstaigos prioritetai, strateginis planas.
 •  Vykdomas papildomas ugdymas, atliepiant vaikų ir tėvų poreikius.
 • Įdiegtas elektroninis dienynas „Mūsų darželis“. Optimizuotas pedagogų ir vadovų darbas,  savalaikis tėvų informavimas apie vaiko veiklą įstaigoje.
 • Įstaiga įtraukta į Lietuvos STEAM mokyklų tinklą.

 

DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ"  DAINA  ir DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ" DAINOS ŽODŽIAI

 

Informacija atnaujinta: 2020-09-24