Eil. Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Pareigybė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Elektroninio  pašto adresas

1.

AUŠRINĖ KARPAVIČIŪTĖ - KORICKIENĖ

Mokytoja

Kolegija

Studijuoja edukologiją

aus.karpaviciute@gmail.com

2.

LIJANA NEVERAUSKIENĖ

Meninio ugdymo mokytoja (muzika)

Aukštasis

Vyresnioji muzikos mokytoja

lijanane@gmail.com

3

KRISTINA BUBELIENĖ

Socialinė pedagogė

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

k_bubeliene@yahoo.com

4.

AIVA ŽVIRBLIENĖ

Mokytoja Aukštasis koleginis Auklėtoja metodininkė aivadik@inbox.lt

5.

DALIA DAMBRAUSKIENĖ

Mokytoja

Aukštasis koleginis

Auklėtoja metodininkė

daliasulc@yahoo.com

6.

INGA ERIKA KURILAVIČIENĖ

Logopedė

Aukštasis

Logopedė metodininkė

 inga.erika@yahoo.com

7.

JANĖ JAKUBAVIČIENĖ

Mokytoja

Aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

332janina@gmail.com

8.

STANISLAVA KARPIENĖ

Mokytoja

Aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

stasekarpyte@gmail.com

9

VILMA KLEVECKIENĖ

Mokytoja

Aukštasis koleginis

Vyresnioji auklėtoja

LIETUVA55555@gmail.com

10.

AUŠRA LAGUNAVIČIENĖ

Mokytoja

Aukštasis koleginis

Auklėtoja metodininkė

laguna11x@gmail.com

11.

REGINA LIUTKEVIČIENĖ

Mokytoja

Aukštasis

Auklėtoja metodininkė

 algirdas.liutkevicius@ktu.lt

12.

GEDIMINAS MAŽEIKA

Meninio ugdymo mokytojas (per judesį)

Aukštasis universitetinis

Mokytojas

maze22lt@yahoo.com

13.

REDA ŽUKAUSKAITĖ

Mokytoja Aukštasis koleginis Auklėtoja metodininkė redazuk@gmail.com

14.

LAIMA MOTIEJŪNIENĖ

Mokytoja

Aukštesnysis

Auklėtoja metodininkė

pumyte0@gmail.com

15.

AUDRONĖ REKAŠIENĖ

Mokytoja

Aukštasis universitetinis

Auklėtoja metodininkė

rekasiute@hotmail.com

16.

VIRGINIJA ŠALČIENĖ

Mokytoja

Aukštasis koleginis

Auklėtoja metodininkė

virgasal@inbox.lt

17.

JANINA ŠYVOKIENĖ

Mokytoja

Aukštasis koleginis

Auklėtoja metodininkė

janinasyvok@yahoo.com

18.

JURGITA STIRBIENĖ

Mokytoja

Aukštasis koleginis

Vyresnioji auklėtoja

jstirbiene@gmail.com

19.

VILIJA ŠVAŽIENĖ

Mokytoja

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

vilija.svaziene@gmail.com

20.

JOANA TĖVELYTĖ

Meninio ugdymo mokytoja (dailė)

Aukštasis universitetinis

Meninio ugdymo mokytoja - ekspertė (dailė)

joanatevelyte@gmail.com

21.

AUDRONĖ UTKAITĖ

Mokytoja

Aukštasis

Auklėtoja metodininkė

audrone.utkaite@gmail.com

22.

ASTA RADIONOVIENĖ

Mokytoja

Aukštasis universitetinis

-

drebule@gmail.com

23.

AUGUSTĖ LANKUTYTĖ

Mokytoja

Aukštasis 

Mokytoja

  Auguste.lankutyte@gmail.com