Eil. Nr.

Pedagogo vardas, pavardė

Pareigybė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Elektroninio  pašto adresas

1.

ELEONORA AMBROZIENĖ

Logopedas

Aukštasis

Logopedė metodininkė

nora.ambroziene@gmail.com

2.

LIJANA NEVERAUSKIENĖ

Muzikos mokytojas

Aukštasis

 

lijanane@gmail.com

3

KRISTINA BUBELIENĖ

Socialinis pedagogas

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

k_bubeliene@yahoo.com

4.

AIVA ŽVIRBLIENĖ

Auklėtojas Aukštasis koleginis Auklėtoja metodininkė aivadik@inbox.lt

5.

DALIA DAMBRAUSKIENĖ

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Aukštasis koleginis

Auklėtoja metodininkė

daliasulc@yahoo.com

6.

INGA ERIKA DANAUSKIENĖ

Logopedas

Aukštasis

Logopedė metodininkė

inga.erika@yahoo.com

7.

JANĖ JAKUBAVIČIENĖ

Auklėtojas

Aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

332janina@gmail.com

8.

STANISLAVA KARPIENĖ

Auklėtojas

Aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

stasekarpyte@gmail.com

9

VILMA KLEVECKIENĖ

Auklėtojas

Aukštasis koleginis

Vyresnioji auklėtoja

LIETUVA55555@gmail.com

10.

AUŠRA LAGUNAVIČIENĖ

Auklėtojas

Aukštasis koleginis

Auklėtoja metodininkė

laguna11x@gmail.com

11.

REGINA LIUTKEVIČIENĖ

Auklėtojas

Aukštasis

Auklėtoja metodininkė

 

12.

GEDIMINAS MAŽEIKA

Mokytojas

Aukštasis universitetinis

 -

maze22lt@yahoo.com

13.

REDA ŽUKAUSKAITĖ

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas Aukštasis koleginis Auklėtoja metodininkė redazuk@gmail.com

14.

LAIMA MOTIEJŪNIENĖ

Auklėtojas

Aukštesnysis

Auklėtoja metodininkė

pumyte0@gmail.com

15.

AUDRONĖ REKAŠIENĖ

Auklėtojas

Aukštasis

Auklėtoja metodininkė

rekasiute@hotmail.com

16.

VIRGINIJA ŠALČIENĖ

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Aukštasis koleginis

Auklėtoja metodininkė

virgasal@inbox.lt

17.

JANINA ŠYVOKIENĖ

Auklėtojas

Aukštasis koleginis

Auklėtoja metodininkė

janinasyvok@yahoo.com

18.

JURGITA STIRBIENĖ

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Aukštasis koleginis

Vyresnioji auklėtoja

jstirbiene@gmail.com

19.

VILIJA ŠVAŽIENĖ

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

vilija.svaziene@gmail.com

20.

JOANA TĖVELYTĖ

Meninio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis

Ekspertė (dailė)

joanatevelyte@gmail.com

21.

AUDRONĖ UTKAITĖ

Auklėtojas

Aukštasis

Auklėtoja metodininkė

audrone.utkaite@gmail.com

22.

GENOVAITĖ VALEIKIENĖ

Auklėtojas

Aukštesnysis

Auklėtoja metodininkė

vgenovaite@yahoo.com

23.

AUŠRA JAKŠAITYTĖ

Auklėtojas

Aukštasis universitetinis

Auklėtoja