Naujienos

Bendros žinios apie įstaigą

Struktūra ir kontaktai

Teisės aktai

Veikla

Paslaugos

Įstaigos bendruomenės tradicijos

Klausimai

Nuorodos

Žodinė paieška

Patyčių dėžutė

Versija neįgaliesiems

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“ TARYBA  -  telkia darželio tėvus (globėjus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus.

 

DARŽELIO TARYBOS NUOSTATAI

 

DARŽELIO TARYBOS 2021 M. VEIKLOS PLANAS

 

DARŽELIO TARYBOS SUDĖTIS:

Pirmininkė: Laima Motiejūnienė (Gr. „Vėjūnė“ mokytoja).

Sekretorė: Rasa Ratkevičienė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui).

Tėvų atstovai: Milena Čereškienė (gr. „Lašas“), Giedrė Bugavičienė (gr. „Aušrinė“) , Neringa Kazlienė (gr. „Vėjūnė“)

Darbuotojų atstovai: Janina Šyvokienė (gr. „Saulutė“ mokytoja), Aiva Žvirblienė (gr. ,,Mėnesėlis" mokytoja), Vaida Grušeckienė (mokytojo padėjėja),

Virginija Maksvytienė (virėja).