2020 metų III ketvirtis:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

 

2020 metų II ketvirtis:

Finansinių ataskaitų rinkinys.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

Statistinė ataskaita 2020 metų II ketv.

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita II ketv.

 

2020 metų I ketvirtis:

Finansinių ataskaitų rinkinys.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

Statistinė ataskaita 2020 metų I ketv.

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita I ketv

SVF02 2019 metų Statistinė ataskaita

 

2019 metų IV ketvirtis:

Investicijų  2019 m. statistinė ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

 

 

2019 metų III ketvirtis:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys

Kitų savivaldybės iždo pajamų ataskaita

 

2019 metų II ketvirtis:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys

 

2019 metų I ketvirtis:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

 

2018 metų IV ketvirtis:

Paramos lėšų ataskaita  

Ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą vykdančios švietimo įstaigos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.  Forma F2  

Finansinių ataskaitų rinkinys 

 

2018 metų III ketvirtis:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos. Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkiniai. Aiškinamasis raštas

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti

 

2018 metų II ketvirtis:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos. Aiškinamasis rašta

Finansinių ataskaitų rinkiniai. Aiškinamasis raštas 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2018 m. II ketvirtį

 

2018 metų I ketvirtis:

Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžtetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos. Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkiniai. Aiškinamasis raštas 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita.

Investicijų  statistinė ataskaita 

 

2017 m. ataskaitos:

Paramos lėšų ataskaita 

Paramos gavėjo lėšų ataskaitos apie gautą paramą ir jos panaudojimą viešoji dalis.

Aiškinamasis raštas. Finansinių ataskaitų rinkiniai. 

 

2017 metų IV ketvirtis:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos. Aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finanansuoti, ataskaita 

Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita

 

2017 metų III ketvirtis:

Finansinių ataskaitų rinkiniai, Aiškinamasis raštas 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos. Aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finanansuoti, ataskaita

Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita

 

2017 metų II ketvirtis:

Finansinių ataskaitų rinkiniai, Aiškinamasis raštas 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos. Aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finanansuoti, ataskaita

Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita

 

2017 metų I ketvirtis: 

KAUNO LOPŠELIO- DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS