Naujienos

Bendros žinios apie įstaigą

Struktūra ir kontaktai

Teisės aktai

Veikla

Paslaugos

Įstaigos bendruomenės tradicijos

Klausimai

Nuorodos

Žodinė paieška

Patyčių dėžutė

Versija neįgaliesiems

 

 

 

Viskas, kas aktualu šeimai:  

 Kitos naudingos nuorodos:

 

 

 

 


Straipsniai

 PSICHOLOGIJA

 

Agresyvus vaiko elgesys grupėje: glausti ar bausti?

Doc. dr. Dalia Nasvytienė,

Vilniaus pedagoginis universitetas,

Psichologijos didaktikos katedros vedėja

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/specialistams/agresyvus-vaiko-elgesys-grupeje-glausti-ar-bausti/4663

 

Gyvenimas su stresu. O gal be jo?

Regina Proškuvienė, Vilniaus pedagoginis universitetas

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/specialistams/gyvenimas-su-stresu-o-gal-be-jo/3901

 

Aktyvumo ir dėmesio sutrikimą turintis vaikas grupėje

Ona Monkevičienė

Vilniaus pedagoginis universitetas

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/specialistams/aktyvumo-ir-demesio-sutrikima-turintis-vaikasgrupeje/3790

 

Psichologiniai švenčių ypatumai: šventės suvokimas ir patyrimas

ikimokykliniame amžiuje

Dovilė Jankauskienė, psichologė

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/psichologiniai-svenciu-ypatumai-sventes-suvokimas-irpatyrimas-ikimokykliniame-amziuje/11123

 

Pasakų terapija – galimybė auginti asmenybę

Dovilė Jankauskienė, psichologė

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/pasaku-terapija-galimybe-augintiasmenybe/11139

Vaiko psichologinės traumos: jų priežastys, pasekmės ir kt.

 

Vaiko psichologinės traumos: jų priežastys, pasekmės ir kaip

jas įveikti

Dovilė Jankauskienė,

psichologė

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/vaiko-psichologines-traumos-jupriezastys-pasekmes-ir-kaip-jas-iveikti/10987

 

Vaikų lytinė savivoka ikimokykliniame amžiuje

Gabija Šukytė

Vilniaus nevalstybinio SOS darželio psichologė

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/vaiku-lytine-savivoka-ikimokykliniame-amziuje/10836

 

SPECIALIEJI UGDYMOSI POREIKIAI

 

Sutrikusios regos vaiko ugdymas bendrojo lavinimo grupėje

Lina Gureckienė, tiflo pedagogė Vilniaus lopšelis-darželis "Spindulėlis"

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/specialistams/sutrikusios-regos-vaiko-ugdymas-bendrojo-lavinimo-grupeje-/10700

 

Sutrikusio intelekto vaikas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje

Regina Giedrienė

Vilniaus pedagoginis universitetas

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/specialistams/sutrikusio-intelekto-vaikas-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-ugdymo-grupeje/3664

 

Mikčiojančių ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas per muzikinę veiklą

Loreta Kačiušytė-Skramtai

Vilniaus pedagoginis universitetas

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/specialistams/mikciojanciu-ikimokyklinio-amziaus-vaiku-ugdymasper-muzikine-veikla/2988

 

Muzikinių žaidimų taikymas ugdant ypatingų poreikių vaikus

Loreta Kačiušytė - Skramtai

Vilniaus pedagoginis universitetas

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/specialistams/muzikiniu-zaidimu-taikymas-ugdant-ypatingu-poreikiuvaikus/2415

 

Kochlearinė implantacija – kelias iš tylos į garsų pasaulį

Ilona Bliakevičienė

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro

socialinės integracijos ir konsultavimo skyriaus surdopedagogė dr. Ieva Kuginytė-Arlauskienė

Mykolo Romerio universitetas

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/kochlearine-implantacija-kelias-is-tylos-i-garsu

 

 

SVEIKATA

 

Mūsų vaikų akys

Doc. dr. Regina Proškuvienė

Vilniaus pedagoginis universitetas, Sveikatos ugdymo katedra

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/specialistams/musu-vaiku-akys/5407

 

Žvilgsnis į ankstyvąją vaikų dailę lyg pro didinamąjį stiklą: dailė kaip terapija

Audronė Brazauskaitė

Menų terapijos centro vadovė, dėstytoja

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/specialistams/zvilgsnis-i-ankstyvaja-vaiku-daile-lyg-pro-didinamaji-stikla-daile-kaipterapija/3852

 

Sveikas darželis – sveiki vaikai

Doc. dr. Vida Gudžinskienė

Vilniaus pedagoginis universitetas

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/specialistams/sveikas-darzelis-sveiki-vaikai/3016

 

Vaikų saugumo ir sveikatos užtikrinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

UAB „Peritus sprendimai“ teisininkas-ekspertas A. Šiaudinis

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/vaiku-saugumo-ir-sveikatos-uztikrinimasikimokyklinio-ugdymo-istaigoje/11130

 

Tapymas ant vandens kaip terapijos priemonė vaikui

Žydrė Dargužytė

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/tapymas-ant-vandens-kaip-terapijos-priemone-vaikui-/10995

 

Terapija smėlio dėžėje

Gabija Šukytė

Vilniaus nevalstybinio SOS darželio psichologė

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/terapija-smelio-dezeje/10635

 

Sveikas maistas – sveikas vaikas

Žydrė Dargužytė

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/sveikas-maistas-sveikasvaikas-/10501

 

 

UGDYMAS

 

Kokybiškas ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas: nuo 1 iki 3 metų

Erika Bužauskaitė,

Vilniaus nevalstybinio SOS darželio auklėtoja

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/specialistams/kaip-turi-buti-uztikrinama-darbuotoju-sauga-ir-sveikataikimokyklinio-ugdymo-istaigoje/11128

 

Naudinga ugdymo patirtis: projektas „Dažų pasaulyje“

Regina Servut, priešmokyklinio ugdymo grupės „Žvaigždutės“ pedagogė, lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“

(Vaikystės Pedagogikos Centras) pedagogė, Visaginas

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/specialistams/naudinga-ugdymo-patirtis-projektas-dazu-pasaulyje-/9847

 

Penkerių-septynerių metų vaikų vaidyba kaip kūrybos procesas

Doc. dr. Vida Kazragytė, doc.dr. Kristina Stankevičienė, Vilniaus pedagoginis universitetas

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/specialistams/penkeriu-septyneriu-metu-vaiku-vaidyba-kaip-kurybosprocesas-/6042

 

Vaiko emocinis-socialinis ugdymas vaidybinėje veikloje

Doc. dr. Vida Kazragytė, prof. Ona Monkevičienė,

Vilniaus pedagoginis universitetas

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/specialistams/vaiko-emocinis-socialinis-ugdymas-vaidybineje-veikloje/6022

 

Grupė - mažoji bendruomenė: ar reikalingos taisyklės visiems?

Dr. Ilona Čėsnienė,  Dr. Vaida Kalpokienė

Mykolo Romerio universitetas

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/specialistams/grupe--mazoji-bendruomene-ar-reikalingos-taisyklesvisiems-/4069

 

Kūrybiškumo ugdymo galimybės ir metodai

Doc. dr. Daiva Karkockienė

Vilniaus pedagoginis universitetas

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/specialistams/kurybiskumo-ugdymo-galimybes-ir-metodai/3702

 

Kaip ugdyti migrantų vaikus lietuvių kalba veikiančiose grupėse?

A. Mazolevskienė

O. Monkevičienė

Vilniaus pedagoginis universitetas

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/specialistams/kaip-ugdyti-migrantu-vaikus-lietuviu-kalbaveikianciose-grupese/3693