Išorinio vertinimo rezultatai
 
Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados.
 
2019 m. patikrinimus atliko:
 
1. Kauno Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2019-03-06 Nr.33VMĮP-155. Patikrinimo tikslas – maisto saugos kokybės, higienos, ženklinimo kontrolė, RVASVT sistemos ir (ar) GHP auditas. Surašytas patikrinimo aktas. Nustatyti trūkumai pašalinti.
 
2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas 2019-04-18 Nr. (2-12 4.80) PA-2518. Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės rūšis: periodinė. Surašytas patikrinimo aktas. Pažeidimų nerasta.
 
3. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos mikrobiologinių tyrimų skyrius 2019-05-02 Nr. PA(627-630/2019. Pristatytas mėginys  smėlis – 4 mėginiai. Surašytas parazitologinio tyrimo protokolas, pažeidimų nerasta.
 
4. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas 2019-05-30 Nr.(2-12 15.3.2) PA-3971. Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės rūšis: periodinė. Surašytas patikrinimo aktas. Pažeidimai pašalinti.
 
5. Kauno m. Savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vizitacija 2019 balandžio 4 d., dėl „Įstaigos veiklos organizavimo 2019 m.“, pagal Kauno m. Švietimo skyriaus planą.