INFORMACIJA DĖL EUROPOS KOMISIJOS KOVOS S PREKYBOS ŽMONĖMIS DIENOS MINĖJIMO ČIA