Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Prie Elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ galite prisijungti paspaudę nuorodą čia.