DARBO TARYBA:

Pirmininkė: Virginija Šalčienė.

Sekretorė: Kristina Bubelienė.

Narė: Janina Šyvokienė 

Darbo tarybos rinkimų protokolas