UGDYMO KOKYBĖS, KAUNO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VAIVORYKŠTĖ“, TYRIMŲ REZULTATAI IR IŠVADOS

Ugdymo kokybė

Vaikų tyrimas, siekiant ugdymo kokybės

Tėvų tyrimas, anketinė apklausa